Bouwconflict .be

Bouwconflict.be adviseert en ondersteunt
door middel van expertise en contra expertise bij

1. bouwconflict
2. opleveringsrapport
3. bouwkundige keuring bij aankoop
4. staat van bevinding

tussen opdrachtgever en uitvoerder.

Your browser does not support the Canvas element.

Oplevering

Opleveringsrapport

De oplevering van uw woning is het moment waarop volgens de aannemer de verbouwing klaar is en u als opdrachtgever het geleverde werk aanvaardt. Waar let u op bij dit belangrijke moment? Als u akkoord gaat met de oplevering accepteert u de verbouwing zoals die op dat moment aan u is opgeleverd. Daarom is het belangrijk om een bouwkundige van Bouwconflict.be mee te nemen tijdens de oplevering. Hij kan gebreken signaleren die u misschien over het hoofd heeft gezien en deze noteren in het opleveringsrapport.

Bouwkundige keuring bij aankoop

Ook bij aankoop van een door u gewenste woning is het raadzaam om vooraf bouwkundig advies in te winnen bij Bouwconflict.be

Albert Janssen

bouwdeskundige

"Afspraken moeten worden nageleefd zoals vooraf overeengekomen. Daar zien wij op toe. Evenzo op de normen die gelden vanuit een algemeen bouwbesluit, bestek en/of tekeningen."

STAPPENPLAN

Inventarisatie bouwconflict

Na het voeren van een kennismakingsgesprek wordt het conflict, de bouwschade en de bouwgebreken geïnventariseerd. De verwijtbaarheid wordt vastgesteld en er wordt een inschatting gemaakt van de kans van slagen van de bemiddeling. Het bouwkundig rapport wordt gemaakt en er volgt een offerte voor de bemiddeling.

Technisch & bouwkundig onderzoek

Na akkoord van de offerte wordt uitvoerig bouwkundig onderzoek verricht naar de oorzaak van schade en eventuele gevolgschade.

Bouwkundig rapport & toelichting

U ontvangt een bouwkundig rapport met toelichting op geconstateerde minpunten welke niet uitgevoerd zijn volgens de regels der kunst en vakmanschap en welke niet voldoen aan het bouwbesluit en/of conform bestek en tekeningen. U kunt dit gebruiken voor aanvraag van offertes, claimen van schade of ter onderbouwing van juridische stappen. Ook worden duidelijke vervolgafspraken met wederpartij gemaakt en gezorgd voor schriftelijke vastlegging van de nieuwe afspraken.

TARIEVEN

1A. Intake bouwconflict

Dit omvat het kennismakingsgesprek, korte (theoretische) inventarisatie van het conflict, inschatting van de kans van slagen en de kosten van bemiddeling. Het eerste uur van dit vrijblijvend gesprek is kosteloos en vindt plaats aan de Kruisherenstraat 4 in Riemst.
Na 1 uur (1A) bedraagt het tarief
€ 45,- exclusief btw per uur.


2. Opleveringsrapport *


Na beëindiging van ruwbouwwerken of volledige afwerking van uw woning volgt een voorlopige en definitieve oplevering. Alle uitgevoerde werken worden grondig nagekeken en gekeurd.

Zijn er opmerkingen wordt een ‘PV van weigering’ opgemaakt zodat na enkele weken de werken terug worden onderworpen aan aangepaste of verbeterde keuring. Met als doel een goedkeuring van oplevering. Na 1 jaar wordt het gebouw terug onderworpen aan een grondige keuring. Zijn er opmerkingen van eventuele gebreken, dan wordt dezelfde procedure herhaald.

1B. Bouwkundig rapport bouwconflict

U ontvangt hiervan vooraf een opgave van de exacte kosten, deze opgave is afhankelijk van het aantal geconstateerde gebreken in het opgestelde bouwkundig rapport.


3. Bouwkundige keuring bij aankoop *


Heeft u een huis aangekocht, verbouwd of gerenoveerd en stuit u op verborgen bouwgebreken of gebreken achteraf? Een onafhankelijke bouwdeskundige beoordeelt of het verborgen gebrek (lekkage, scheur of bepaald bouwkundig probleem/gebrek, meningsverschil) aannemelijk te maken is of niet om een lange gerechtelijke procedure te voorkomen.

1C. Bemiddeling bouwconflict

Het bemiddelingsgesprek vindt plaats in aanwezigheid van beide partijen. De geconstateerde gebreken worden doorgesproken en onderbouwd. Als partijen tot overeenstemming komen over de aangedragen oplossingen leggen wij de afspraken schriftelijk vast in een juridisch document.

4. Staat van bevinding *


Dit is een rapport, van eventuele zichtbare gebreken of vaststellingen, dat vooraf tegensprekelijk met alle betrokken partijen wordt opgemaakt. Na beëindiging van de werken wordt een nazicht gedaan van eventuele bijkomende vaststellingen welke door de uitvoerder op zijn kosten worden vergoed.

* Het tarief voor 2, 3 en 4 bedraagt
€ 45,- exclusief btw per uur. Verplaatsingskosten: €0,25 per kilometer.

Neem tijdig contact op